Polecamy: więcej

pompy do kwasów

Z roku na rok wzrasta ilość osadów ściekowych na oczyszczalniach ścieków. Ma to związek z budową sieci kanalizacyjnej , a oprócz tego rozbudową i budową wielu nowych oczyszczalni ścieków. Wg. źródeł GUS na 31 g...
Temperatura powierzchni pompy winna być monitorowana dla ochrony przed uszkodzeniami cieplnymi przykładowo. podczas przetłaczania cieczy gorących, po każdej wykonanej regul...
Układ pionowy pompy umożliwia na zaoszczędzenie przestrzeni w miejscu zainstalowania agregatu. Konstrukcja pompy umożliwia stosowanie standardowego silnika kołnierz IMV 1 albo IMV 18, co w sposób kluczowy upras...
Pompy membranowe gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa we wszelkiego rodzaju zastosowaniach przemysłowych, gdzie niezbędne jest stosowanie sprężonego powietrza i w szcze...
Corocznie rośnie ilość osadów ściekowych na oczyszczalniach ścieków. Ma to związek z budową sieci kanalizacyjnej oraz dodatkowo rozbudową i budową wielu nowych oczyszczalni ścieków. Wg. źródeł GUS na 31 grudnia...
Pompy rotacyjne są samozasysającymi, bezzaworowymi pompami wyporowymi. Dwa równolegle usytuowane tłoki, których praca jest zsynchronizowana obracają się w przeciwnym do sie...
Corocznie rośnie ilość osadów ściekowych na oczyszczalniach ścieków. Ma to związek z budową sieci kanalizacyjnej , a oprócz tego rozbudową i budową wielu nowych oczyszczalni ścieków. Wg. źródeł GUS na 31 grudni...
Pompy zębate są eksploatowane dla płynów o dowolnej lepkości jak np. solwenty, czekolada, masy bitumiczne, melasa, żywice, kleje, glikol, specjalisty...
All-Pumps jest firmą dostarczającą pompy przemysłowe dla spółek polskich i zagranicznych. Sieć dystrybucji obejmująca całą Polskę, współpraca ze znanymi światowymi producentami , a dodatkowo bardzo duża wiedza ...
JAK DZIAŁA POMPA ZĘBATA? Działanie pompy zębatej oparte jest na zasadzie wyporu. Zębnik napędzany jest przez obracający się roto...
Pompy do wody są przedmiotem eksportu do krajów europejskich i pozaeuropejskich. Ich produkcja objęta jest nadzorem klasyfikacyjnych towarzystw okrętowych i zagranicznych jak Lloyd's Register Of Shipping, Polsk...
All-Pumps oferuje pompy i wyposażenie o wysokim poziomie technicznym do produkcji, magazynowania i transportu chemikaliów i środków spożywczych, takie jak: pompy chemiczne ...
Pompy tłoczkowe/nurnikowe ARO to zaawansowane pompy z napędem pneumatycznym, służących do przepompowywania, dozowania, natrysku i wytłaczania z pojemników towarów płynnych i półpłynnych o lepkościach od 1 do ok...
Zasada funkcjonowania pompy membranowej jest bardzo prosta. Dwie membrany zrobione w większości przypadków z elastomeru i połączone trzpieniem są wysuwane i cofane poprzez ciśnienie sprężonego powietrza, którym...
Pompy do wody samozasysające napędzane są silnikami elektrycznymi indukcyjnymi jednofazowymi lub trójfazowymi ogólnego zastosowania lub w wykonaniach specjalnych (morskie, przeciwwybuchowe) w zrobieniu konstruk...
Montowane przez naszą firmę wysokociśnieniowe pompy zębate są przeznaczone do szerokiego stosowania jako generatory energii w układach ...
Bardzo istotne cechy opisujące Pompy zębate: Wydajność pompy jest proporcjonalna do szybkości obrotowej i niezależna od wysokości podnoszenia. Jednakowe wydajnoś...
Bardzo ważne cechy opisujące pompy zębate: Wydajność pompy jest proporcjonalna do prędkości obrotowej i niezależna od wysokości podnoszenia. Jednakowe wydajności...
Corocznie potęguje się ilość osadów ściekowych na oczyszczalniach ścieków. Ma to związek z budową sieci kanalizacyjnej oraz rozbudową i budową wielu nowych oczyszczalni ścieków. Wg. źródeł GUS na 31 grudnia 199...
Pompy do wody samozasysające napędzane są silnikami elektrycznymi indukcyjnymi jednofazowymi lub trójfazowymi ogólnego użycia albo w wykonaniach specjalnych (morskie, przeciwwybuchowe) w zrealizowaniu konstrukc...
Pompy zębate są rodzajem pomp, które znajdują zastosowanie w przemyśle , a ponadto transporcie. Są pompami o stałej wydajności. Charakteryzują się zwyczajną konstrukcją i trwałością, a niska cena nie wpływa neg...
Corocznie potęguje się ilość osadów ściekowych na oczyszczalniach ścieków. Ma to związek z budową sieci kanalizacyjnej , a oprócz tego rozbudową i budową wielu nowych oczyszczalni ścieków. Wg. źródeł GUS na 31 ...
Zasada funkcjonowania pompy membranowej jest bardzo prosta. Dwie membrany wykonane zazwyczaj z elastomeru i połączone trzpieniem są wysuwane i cofane przez ciśnienie sprężonego powietrza, którym zasilana jest <...
Produkcja osadu w oczyszczalni zależy od zawartości w ściekach zawiesin oraz stężenia substancji organicznej. W całym procesie produkcji osadów, zależnie od przyjętej technologii Wirnikowe pompy przemysłowe cechują się dużą wydajnością przy niskim zużyciu energii. Pracują równomiernie bez wahań wydajności. Są dedykowane do ciągłej pracy w każdych warunkach atmosferycznych, latem i zimą....
Pompy do wody są przedmiotem eksportu do krajów europejskich i pozaeuropejskich. Ich produkcja objęta jest nadzorem klasyfikacyjnych towarzystw okrętowych i zag...
Najbardziej istotne cechy opisujące pompy zębate: Wydajność pompy jest proporcjonalna do szybkości obrotowej i niezależna ...
Produkcja osadu w oczyszczalni zależy od zawartości w ściekach zawiesin , a dodatkowo stężenia substancji organicznej. W całym procesie produkcji osadów, zależnie od przyjętej technologii Produkcja osadu w oczyszczalni zależy od zawartości w ściekach zawiesin oraz stężenia substancji organicznej. W całym procesie produkcji osadów, zależnie od przyjętej technologii pompy do oczyszczania ścieków u...
Najistotniejsze cechy opisujące pompy zębate: Wydajność pompy jest proporcjonalna do szybkości obrotowej i niezależna od wysokości podnoszenia. Jednakowe wydajno...
Najistotniejsze cechy opisujące pompy zębate: Wydajność pompy jest proporcjonalna do szybkości obrotowej i niezależna od wysokości podnoszenia. Jednakowe wydajności w obu kierunkach obrotów. Przepływ ...