Polecamy: więcej

macerator

W oczyszczalni odbywa się niedostateczna redukcja związków fosforu na drodze biologicznej. Proces ten wspomagany jest dozowaniem PIX-u do komory rozdzielczej przed osadnikami wtórnymi. W reaktorze biologicznym ...
Ścieki surowe doprowadzane kanalizacja sanitarna (przygotowana przykładowo. z rur PVC-U) wpadają do komory mechanicznego oczyszczania, skąd przepływają do komory wstępnej osadowej. W komorze wstępnej osadowej z...
Ścieki surowe doprowadzane kanalizacja sanitarna (przygotowana przykładowo. z rur PVC-U) wpadają do komory mechanicznego oczyszczania, skąd przepływają do komory wstępnej osadowej. W komorze wstępnej osadowej z...
Oczyszczalnia ta działa w oparciu o sposób osadu czynnego, zastosowano reaktor biologiczny typu BIOBLOK PS 500 szeroko rozpowszechniony pod koniec lat 80-tych. Reaktor biologiczny działa popawnie, gwarantuje to...
Z powodu za dużej ilości osadu nadmiernego maceratory w wielu sytuacjach nie nadążają z jego obróbką i dlatego ulegają awariom. Zjawisku temu można zapobiec przez dobudowę...