Polecamy: więcej

buty treningowe

Zumba to wywodzące się z lat dziewięćdziesiątych połączenie tańców latynoamerykańskich z elementami fitnesu. To doskonały trening aerobowy, jak także świetna zabawa przy takich formach tanecznych jak salsa, hip...
Zumba is derived from a combination of the nineties latin dance with elements of fitness. It's a great cardi...
Mające swoje początki już w wieku dziewiętnastym, tango argentyńskie to taniec charakteryzujący się improwizacją i bliskością partnerów. Jako że najbardziej pracującą częścią ciała w tej formie tańca są nogi, w...
Taniec Jazzowy jest gatunkiem zawierającym w sobie elementy tańca modern, baletu , a ponadto tańca akrobatycznego. Jest to jedena z najtrudni...
Zumba is derived from a combination of the nineties latin dance with elements of fitness. It's a great cardio workout and a lot of fun at the dance forms such as salsa...
Taniec Jazzowy jest gatunkiem zawierającym w sobie elementy tańca modern, baletu , a ponadto tańca akrobatycznego. Jest to jedena z najtrudniejszych technik tanecznych, która wymaga od tancerza wielkiej pracy i...
Argentinean Tango is derived from a combination of  nineteenth century, a dance characterized by improvisation and proximity partners. Since most working part of the body in the form of the dance are the feet, ...
Taniec Jazzowy jest gatunkiem zawierającym w sobie elementy tańca modern, baletu , a ponadto tańca akrobatycznego. Jest to jedena z najtrudniejszych technik tanecznych, która wymaga od tancerza wielkiej pracy i...
Argentinean Tango is derived from a combination of  nineteenth century, a dance characterized by improvisation and proximity partners. Since ...
Cultivated since the early twenties, Ballroom Dancing combines Latin dance styles such as samba, cha-cha, paso doble, jive, rumba, and standard dances, such...
Taniec Jazzowy jest gatunkiem zawierającym w sobie elementy tańca modern, baletu oraz tańca akrobatycznego. Jest to jedena z najtrudniejszych technik tanecznych, która wymaga od tancerza wielkiej pracy i zaanga...